您现在正在浏览:首页 > 论文 > 机械机电 > 毕业设计-冲床上料机械手结构设计

免费下载毕业设计-冲床上料机械手结构设计

 • 资源类别:论文
 • 资源分类:机械机电
 • 适用专业:数控加工技术
 • 适用年级:大学
 • 上传用户:sinayar
 • 文件格式:word+AutoCad+prt
 • 文件大小:12.93MB
 • 上传时间:2009-5-17 11:49:07
 • 下载次数:13
 • 浏览次数:509

安全检测:瑞星:安全 诺顿:安全 卡巴:安全

资料简介
毕业设计 冲床上料机械手结构设计 共27页,8088字 附吸盘零件图、三维机械臂、张新军毕业实习总结、张新军毕业实习鉴定表等
前 言
工业机械手是近几十年发展起来的一种高科技自动化生产设备。工业机械手是工业机器人的一个重要分支。它的特点是可通过编程来完成各种预期的作业任务,在构造和性能上兼有人和机器各自的优点,尤其体现了人的智能和适应性。机械手作业的准确性和各种环境中完成作业的能力,在国民经济各领域有着广阔的发展前景。随着工业自动化的发展, 出现了数控加工中心,它在减轻工人的劳动强度的同时, 大大提高了劳动生产率。但数控加工中常见的上下料工序, 通常仍采用人工操作或传统继电器控制的半自动化装置。前者费时费工、效率低; 后者因设计复杂, 需较多继电器,接线繁杂, 易受车体振动干扰,而存在可靠性差、故障多、维修困难等问题。可编程序控制器PLC控制的上下料机械手控制系统动作简便、线路设计合理、具有较强的抗干扰能力, 保证了系统运行的可靠性,降低了维修率, 提高了工作效率。机械手技术涉及到力学、机械学、电气液压技术、自动控制技术、传感器技术和计算机技术等科学领域,是一门跨学科综合技术。
机械手是一种能自动化定位控制并可重新编程序以变动的多功能机器,它有多个自由度,可用来搬运物体以完成在各个不同环境中工作。在工资水平较低的中国,塑料制品行业尽管仍属于劳动力密集型,机械手的使用已经越来越普及。那些电子和汽车业的欧美跨国公司很早就在它们设在中国的工厂中引进了自动化生产。但现在的变化是那些分布在工业密集的华南、华东沿海地区的中国本土塑料加工厂也开始对机械手表现出越来越浓厚的兴趣,因为他们要面对工人流失率高,以及为工人交工伤费带来的挑战。
随着我国工业生产的飞跃发展,特别是改革开发以后,自动化程度的迅速提高,实现工件的装卸、转向、输送或操作钎焊、喷枪、扳手等工具进行加工、装配等作业自化,已愈来愈引起我们重视。
机械手是模仿着人手的部分动作,按给定的程序、轨迹和要求实现自动抓取、搬运或操作的自动机械装置。
在现实生活中,你是否会发现这样一个问题。在机械工厂里,加工零件装料的时候是不是很烦的,劳动生产率不高,生产成本大,有时候还会发生一些人为事故,导致加工者受伤。想想看用什么可以来代替呢,加工的时候只要有几个人巡视一下,且可以二十四个小时饱和运作,人行吗?回答是肯定的,但是机械手可以来代替它。
生产中应用机械手可以提高生产的自动化水平和劳动生产率;可以减轻劳动强度、保证产品质量、实现安全生产;尤其是在高温、高压、低温、低压、粉尘、易爆、有毒气体和放射性等恶劣的环境中能够代替人进行正常的工作。想到这里我就很想设计一个机械手,来用于生 产实际中。
为什么选着设计机械手用气动来提供动力:气动机械手是指以压缩空气为动力源驱动的机械手。用气压驱动与其他能源驱动比较有以下优点:1.空气取之不竭,用过之后排入大气,不需要回收和处理,不污染环境。(环保的概念)2.空气的沾性很小,管路中压力损失也很小(一般气路阻力损失不到油路的千分之一),便于远距离输送。3.压缩空气的工作压力较低(一般为4~8公斤/每平方厘米),因此对动元件的材质和制造精度要求可以降低。4.与液压传动相比,它的动作和反应都快,这是气动突出的优点之一。5.空气介质清洁,亦不会变质,管路不易堵塞。但是也有它美中不足的地方:1.由于空气的可压缩性,致使气动工作的稳定性差,因而造成执行机构运动速度和定为精度不易控制。2.由于使用气压较低,输出力不可能太大,为了增加输出力,必然使整个气动系统的结构尺寸加大。
气动机械手是指一压缩空气为动力源驱动的机械手。
用气压驱动与用其他能源驱动比较有以下优点:
空气取之不竭,用过之后排入大气,不需回收和处理,不污染环境。偶然的或少量的泄漏不致对生产发生严重的影响。
空气的粘性很小,管路中压力损失也就很小,便于远距离输送。
压缩空气的工作压力较低,因此对气动元件的材质和制造精度要求可以降低。一般说来,往复运动推力在1~2吨以下采用气动经济性较好。
与液压传动相比,它的动作和反应都快,这是气动的突出优点之一。
空气介质清洁,亦不会变质,管路不易堵塞。
它可安全地应用在易燃、易爆和粉尘大的场合。又便于实现过载自动保护
目 录
前言.................................................................................................................2-3
摘要......................................................................................................................3
1.明确设计要求......................................................................6
1.1 机械手要求...............................................................................................6
1.1.1 被抓取对象的情况.......................................................................................................6
1.1.2 工作现场的情况...........................................................................................................6
1.1.3 上料装置与工作主机的配置情况................................................................................6
1.1.4 工作环境及其他特殊要求............................................................................................6
1.1.5 生产工艺和工作机械对机械手的要求........................................................................6
2.传动方案的确定..............................................................................................6
2.1 方案确定...................................................................................................................7-8
3.基本参数的确定.............................................................8
3.1 参数确定......................................................................................................................8
3.1.1 抓重(即臂力)..........................................................................................................8
3.1.2 自由度、工作行程及转角.........................................................................................8
3.1.3 工作速度..................................................................................................................9
3.1.4 定位精度.....................................................................................................................9
4.机械手机械结构的设计.....................................................................10
4.1 结构设计...................................................................................................................10
4.1.1 自由度和座标型式的确定........................................................................................11
4.1.2 手部的选择...............................................................................................................12
4.1.3 运动速度...................................................................................................................13
4.1.4 气流负压式吸盘部分..........................................................................................13-16
4.1.5 吸盘结构..............................................................................................................16-17
4.1.6 气吸式吸盘选用要素...............................................................................................17
4.1.7 手臂伸缩部分...........................................................................................................17
4.1.8 手臂伸缩情况......................................................................................................17-18
4.1.9 手臂驱动力计算..................................................................................................18-19
4.1.10 手臂的偏重力距及升降导向柱不自锁的条件..................................................19-21
4.1.11 手臂回转时所需的驱动力矩............................................................................. 21-25
5. 致谢…………………………………………………………...........................26
6. 参考文献…………………………………………………………............................27

摘要: 本文首先进行了机械手的分析,通过对参考文献进行的分析与研究,阐述了制造技术等相关内容:在技术路线中,论述机械手设计过程,设计注意点,机械手的工作原理。为毕业设计写作建立了进度表,为以后的设计工作提供了一个指导。最后,给出了一些参考文献,可以用来查阅相关的资料,给自己的设计带来方便。
关键词: 结构 力矩 作用力
资料文件预览
共4文件夹,69个文件,文件总大小:22.31MB,压缩后大小:12.93MB
 • 毕业设计-冲床上料机械手结构设计
  • 基于proe三维机械臂设计
   • 吸盘零件图
    • AutoCAD工程图纸文件零件图7.dwg  [43.43KB]
    • AutoCAD工程图纸文件零件图6.dwg  [56.22KB]
    • AutoCAD工程图纸文件零件图5.dwg  [43.40KB]
    • AutoCAD工程图纸文件零件图4.dwg  [38.80KB]
    • AutoCAD工程图纸文件零件图3.dwg  [42.93KB]
    • AutoCAD工程图纸文件零件图2.dwg  [41.96KB]
    • AutoCAD工程图纸文件零件图1.dwg  [39.68KB]
   • 三维机械臂
    • JPEG图形文件zongzhuangtu.jpg  [646.64KB]
    • 汇编语言源文件,Pro/E装配文件zongzhuangtu.asm  [199.05KB]
    • JPEG图形文件xitou.jpg  [175.05KB]
    • 打印格式化文件;Pro/ENGINEER元件文件prt9.prt  [46.05KB]
    • 打印格式化文件;Pro/ENGINEER元件文件prt8.prt  [117.66KB]
    • 打印格式化文件;Pro/ENGINEER元件文件prt7.prt  [186.25KB]
    • 打印格式化文件;Pro/ENGINEER元件文件prt6.prt  [345.03KB]
    • 打印格式化文件;Pro/ENGINEER元件文件prt52.prt  [98.60KB]
    • 打印格式化文件;Pro/ENGINEER元件文件prt51.prt  [94.20KB]
    • 打印格式化文件;Pro/ENGINEER元件文件prt5.prt  [560.86KB]
    • 打印格式化文件;Pro/ENGINEER元件文件prt48.prt  [76.90KB]
    • 打印格式化文件;Pro/ENGINEER元件文件prt47.prt  [48.76KB]
    • 打印格式化文件;Pro/ENGINEER元件文件prt45.prt  [81.42KB]
    • 打印格式化文件;Pro/ENGINEER元件文件prt43.prt  [94.52KB]
    • 打印格式化文件;Pro/ENGINEER元件文件prt42.prt  [112.61KB]
    • 打印格式化文件;Pro/ENGINEER元件文件prt41.prt  [48.68KB]
    • 打印格式化文件;Pro/ENGINEER元件文件prt40.prt  [299.84KB]
    • 打印格式化文件;Pro/ENGINEER元件文件prt39.prt  [59.50KB]
    • 打印格式化文件;Pro/ENGINEER元件文件prt38.prt  [118.71KB]
    • 打印格式化文件;Pro/ENGINEER元件文件prt37.prt  [105.83KB]
    • 打印格式化文件;Pro/ENGINEER元件文件prt36.prt  [52.27KB]
    • 打印格式化文件;Pro/ENGINEER元件文件prt35.prt  [61.33KB]
    • 打印格式化文件;Pro/ENGINEER元件文件prt34.prt  [84.87KB]
    • 打印格式化文件;Pro/ENGINEER元件文件prt33.prt  [114.97KB]
    • 打印格式化文件;Pro/ENGINEER元件文件prt32.prt  [1.09MB]
    • 打印格式化文件;Pro/ENGINEER元件文件prt31.prt  [174.15KB]
    • 打印格式化文件;Pro/ENGINEER元件文件prt30.prt  [65.32KB]
    • 打印格式化文件;Pro/ENGINEER元件文件prt3.prt  [121.05KB]
    • 打印格式化文件;Pro/ENGINEER元件文件prt29.prt  [114.29KB]
    • 打印格式化文件;Pro/ENGINEER元件文件prt28.prt  [92.43KB]
    • 打印格式化文件;Pro/ENGINEER元件文件prt27.prt  [118.00KB]
    • 打印格式化文件;Pro/ENGINEER元件文件prt26.prt  [2.27MB]
    • 打印格式化文件;Pro/ENGINEER元件文件prt25.prt  [536.70KB]
    • 打印格式化文件;Pro/ENGINEER元件文件prt24.prt  [114.34KB]
    • 打印格式化文件;Pro/ENGINEER元件文件prt23.prt  [1.16MB]
    • 打印格式化文件;Pro/ENGINEER元件文件prt22.prt  [127.58KB]
    • 打印格式化文件;Pro/ENGINEER元件文件prt21.prt  [298.40KB]
    • 打印格式化文件;Pro/ENGINEER元件文件prt20.prt  [57.33KB]
    • 打印格式化文件;Pro/ENGINEER元件文件prt2.prt  [78.42KB]
    • 打印格式化文件;Pro/ENGINEER元件文件prt19.prt  [83.03KB]
    • 打印格式化文件;Pro/ENGINEER元件文件prt18.prt  [242.27KB]
    • 打印格式化文件;Pro/ENGINEER元件文件prt17.prt  [291.65KB]
    • 打印格式化文件;Pro/ENGINEER元件文件prt16.prt  [864.87KB]
    • 打印格式化文件;Pro/ENGINEER元件文件prt15.prt  [693.51KB]
    • 打印格式化文件;Pro/ENGINEER元件文件prt14.prt  [114.48KB]
    • 打印格式化文件;Pro/ENGINEER元件文件prt13.prt  [47.92KB]
    • 打印格式化文件;Pro/ENGINEER元件文件prt12.prt  [70.92KB]
    • 打印格式化文件;Pro/ENGINEER元件文件prt11.prt  [133.13KB]
    • 打印格式化文件;Pro/ENGINEER元件文件prt10.prt  [152.40KB]
    • 打印格式化文件;Pro/ENGINEER元件文件prt04.prt  [136.90KB]
    • 打印格式化文件;Pro/ENGINEER元件文件part1.prt  [158.80KB]
    • AutoCAD工程图纸文件drw0001.dwg  [7.47MB]
   • AutoCAD工程图纸文件零件图2.dwg  [42.93KB]
   • AutoCAD工程图纸文件零件图 1.dwg  [35.80KB]
   • JPEG图形文件总装配图.jpg  [646.64KB]
   • Microsoft Word文档张新军毕业设计说明书.doc  [462.00KB]
   • Microsoft Word文档张新军毕业设计开题报告.doc  [33.50KB]
   • Microsoft Word文档张新军毕业设计审题表.doc  [35.00KB]
   • Microsoft Word文档张新军毕业实习鉴定表.doc  [32.00KB]
   • Microsoft Word文档张新军毕业实习总结.doc  [33.50KB]
   • Microsoft Word文档张新军任务书.doc  [38.50KB]
   • JPEG图形文件吸盘.jpg  [175.05KB]
下载地址
资料评论
注意事项
下载FAQ:
Q: 为什么我下载的文件打不开?
A: 本站所有资源如无特殊说明,解压密码都是www.xuehai.net,如果无法解压,请下载最新的WinRAR软件。
Q: 我的学海币不多了,如何获取学海币?
A: 上传优质资源可以获取学海币,详细见学海币规则
Q: 为什么我下载不了,但学海币却被扣了?
A: 由于下载人数众多,下载服务器做了并发的限制。请稍后再试,48小时内多次下载不会重复扣学海币。
下载本文件意味着您已经同意遵守以下协议
1. 文件的所有权益归上传用户所有。
2. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
3. 学海网仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
4. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
5. 本站不保证提供的下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
返回顶部